Om

IVH Institutet för vård- & hälsopsykologi AB

Vård- och hälsopsykologi fokuserar på psykologiska aspekter av vård, sjukdom och hälsa. Vi förmedlar och omsätter kunskap från dessa fält genom personalutbildning, handledning och organisationsutveckling i socialtjänst, psykiatri och primärvård i hela landet, särskilt i verksamheter med inriktning på psykossjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar. Företaget grundades 1989.

Grundare, nuvarande ägare och verksamhetsansvariga

Kerstin Wennström är VD, legitimerad psykolog och legitimerad sjuksköterska. Hon är huvudansvarig för vår kursverksamhet, framför allt ESL-pedagogik för personal inom socialtjänstens boende- och sysselsättningsstöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kerstin har många års erfarenhet av både somatisk och psykiatrisk vård, och har utbildat och handlett vårdpersonal i socialtjänsten sedan 1986. Hon är författare till den mycket uppskattade läroboken för hemtjänstpersonal Det svåra i hemtjänsten – grunder och praktiska råd (Stockholm: Natur och Kultur, 1994; andra upplagan 1997. ISBN 9127067890).

Kerstin har varit projektledare för flera av våra projekt, bland andra Psykiatri i primärvården i Gagnef, Prismaprojektet i Gagnef – psykiatrisk rehabilitering i samverkan med andra, och Pedagogik i boendestöd för psykiskt funktionshindrade, ett pilotprojekt i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet och HumanTeknik för en pedagogiska metod – Lära Rätt.

Erik Wennström är medicine doktor i psykiatri, legitimerad psykolog och utbildad familjeterapeut. Han är huvudansvarig för vår fou-verksamhet, för psykologisk rådgivning och för informationen på vår webb.

Erik har varit verksam som psykolog sedan 1979 och har som sådan erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, barnsjukvård, missbruksvård, socialtjänst, allmänpsykiatri för vuxna och privat psykologrådgivning. Mellan 1995 och 2004 var Erik deltidsanställd vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för uppföljning och utvärdering av den psykiatriska vårdens resultat inom Uppsala läns landsting.

Hans forskning har varit fokuserad på hur man kan mäta och redovisa vårdbehov som resultatmått i utvärdering av psykiatrisk vård, framför allt med hjälp av Camberwells behovsskattningsskala, CAN (Camberwell Assessment of Need as an Outcome Measure in Community Mental Health Care).

Erik har också varit sakkunnig i psykiatri i Socialstyrelsens arbetsgrupp för översättning och tillämpning av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, Socialstyrelsen 2003.