ESL-pedagogik

ESL (Ett Självständigt Liv) är ett program för träning av självständighets-befrämjande färdigheter för personer med psykossjukdomar, särskilt schizofreni. Det ursprungliga programmet har utarbetats i USA av dr Robert Paul Liberman och anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell i Värnamo. Färdigheter lärs som regel ut och tränas i studiecirkelform, med målet att hjälpa deltagarna att lära sig hantera och leva med de svårigheter som sjukdomen orsakar. Vanligen ges ESL-programmet inom ramen för psykiatrisk behandling.

ESL-pedagogik: ESL för socialtjänsten

ESL-pedagogik är ett psykosocialt förhållningssätt och en pedagogisk metod i det dagliga arbetet med enskilda personer som har psykiska funktions-nedsättningar beroende på sjukdomar och störningar, såsom schizofreni, ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och psykisk utvecklingsstörning. ESL-pedagogik, som är en tillämpning av ESL-programmet, är speciellt utformad av psykolog Kerstin Wennström för socialtjänstens särskilda uppdrag och arbetsuppgifter.

Genom ESL-pedagogikens strukturerade sätt att möta problem och förekomma svårigheter och att träna klienters färdigheter i det dagliga livet, kan arbetet i socialtjänsten underlättas och utvecklas.

IVH Institutet för vård- & hälsopsykologi AB har sedan 1998 lärt ut ESL-pedagogik till socialtjänstens personal, såväl inom socialpsykiatri som LSS-verksamheter. Kurser i ESL-pedagogik har nyligen även givits för personal vid några av Kriminalvårdens anstalter och öppenvårdsverksamheter.

För närvarande har vi en grundkurs i ESL-pedagogik och sex påbyggnadskurser. Vi har också särskilda kurser i ESL-pedagogik för anhöriga och för personliga ombud. Samtliga kurser ges både som uppdragsutbildningar och som annonserade kurser för enskilda deltagare.

Mer om våra kurser i ESL-pedagogik hittar du här!