Kognitiva hjälpmedel

Utbildning i kognitiva hjälpmedel för personal inom socialtjänstens verksamheter för personer med psykiskt funktionsnedsättningar. Utbildningen ger kunskap om psykiska funktionsnedsättningar, vilka hjälpmedel och produkter som finns, både förskrivningsbara och andra.

Utbildningens innehåll:

 • Psykiskt funktionshinder, psykiska funktionsnedsättningar och behov av hjälpmedel.
 • Psykiska funktionsnedsättningar, deras påverkan i vardagen och information om hjälpmedel som kan stödja funktioner och aktiviteter:
  – tidsuppfattning och påminnelse
  – organisera sin dag, bostad och arbetsplats
  – planera mat, städning och tvätt
  – sömn och dygnsrytm
 • Hur man för hjälpmedel på tal och hur man förskriver hjälpmedel.
 • Hur man tränar förskrivna hjälpmedel med brukaren och stödjer fortsatt användning.
 • Förevisning och prövning av hjälpmedel och produkter.