Handledning

Handledning i kognitivt stöd & användande av hjälpmedel

Med kognitivt stöd menas sådant stöd som kan kompensera kognitiva funktionsnedsättningar. Stödet kan vara allt från enkla hjälpmedel, så som färgad tejp för att märka upp föremål eller bilder för att beskriva innehåll i lådor, till avancerade elektroniska hjälpmedel. Kognitivt stöd innefattar även förhållningssätt, arbetssätt och attityder. I handledning i kognitivt stöd diskuteras sådant som:

 • Vilka problem har klienten
 • Vad har man försökt hittills?
 • Vad kan vi göra för att hjälpa klienten bättre:
  • Nya strategier?
  • Enkla hjälpmedel?
  • Förskrivningsbara hjälpmedel?
  • Bostadsanpassning?

Läs här hur det kan gå till!

Handledare: Kerstin Wennström, leg. sjuksköterska och leg. psykolog. Under tre år utbildare inom ramen för Hjälpmedelsinstitutets projekt Hjälpmedel i fokus.