Kontakt

Kerstin Wennström, legitimerad psykolog och legitimerad sjuksköterska.
e-post: kerstin.wennstrom@ivh.se

Erik Wennström, medicine doktor och legitimerad psykolog.
e-post: erik.wennstrom@ivh.se