Tidiga tecken på återinsjuknande

Personer med schizofreni har ofta tidiga tecken på en kommande försämring av sjukdomstillståndet. Kännedom om sådana tecken, och överenskommelse om hur omgivningen skall agera då de uppträder, kan bidra till att personen söker hjälp i ett tidigt skede av ett återinsjuknande.

Denna påbyggnadskurs i ESL-pedagogik ger kunskap om:

  • vad tidiga tecken innebär
  • hur man kartlägger personliga mönster av tidiga tecken
  • stress som riskfaktor för återinsjuknande
  • stressreducering, bland annat genom stödjande kommunikation
  • schizofreni och självmordsrisk
  • hur man skall agera vid tidiga tecken och självmordshot

Kursen innehåller praktiska övningar i hur man kartlägger tidiga tecken på återinsjuknande och hur man skriver en överenskommelse om hur man skall agera vid tidiga tecken och självmordshot.

Varje deltagare får ett ringbundet kurskompendium samt blanketter för kartläggning och överenskommelse, som kan användas i den egna verksamheten.

Kursen omfattar en halv dag och förutsätter genomgången grundkurs i ESL-pedagogik. Antalet deltagare är begränsat till 16 personer. Lärare är leg psykolog Kerstin Wennström.