När röster blir till hinder i vardagen

Personer med schizofreni, och andra psykossjukdomar, hör ibland ”röster” eller andra ljud som inte kommer från omgivningen. Sådana hörselhallucinationer kan vara både oroande och skrämmande och blir ofta hindrande i vardagslivet. Men det finns förhållningssätt och strategier som kan minska deras inflytande och som kan läras ut till den som besväras av sina röster.

Denna påbyggnadskurs i ESL-pedagogik ger kunskap om:

  • röster och andra hörselhallucinationer
  • metoder som kan minska rösters hindrande inverkan
  • hur man kan analysera sina röster
  • hur man kan formulera egna mål och metoder för att hantera rösterna

Kursen innehåller praktiska övningar i hur man kan hjälpa en person som besväras av sina röster att analysera dessa och att finna sätt att minska rösternas inflytande i vardagen. Varje deltagare får ett ringbundet kurskompendium samt blanketter för röstanalys och problemlösning/målformulering, som kan användas i den egna verksamheten.

Kursen omfattar en halv dag och förutsätter genomgången grundkurs i ESL-pedagogik. Antalet deltagare är begränsat till 16 personer. Lärare är leg psykolog Kerstin Wennström.