Att hantera hot och våld

När personer med psykiska funktionsnedsättningar uppträder hotfullt eller är våldsamma handlar det ofta om att de missuppfattat situationen eller andras avsikter och beteende. Det är viktigt att personal förstår vad som kan provocera hot och våld, hur hotsituationer kan förebyggas genom tydlighet och struktur, och hur man lämpligen handlar om hot och våld uppstår.

Denna påbyggnadskurs i ESL-pedagogik ger kunskap om:

  • hur och varför hot och våld kan uppstå
  • hur hotsituationer kan förebyggas
  • hur man kan hantera uppkomna situationer
  • hur man bör ta hand om de drabbade
  • relevanta delar av arbetsmiljölagstiftningen

Varje deltagare får ett ringbundet kurskompendium, som inkluderar Arbetsmiljöverkets checklista för kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön samt anvisningar för vad arbetsskadeanmälan och tillbudsregistrering bör innehålla enligt Arbetsmiljöverket.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer. Kursen omfattar en halv dag och förutsätter genomgången grundkurs i ESL-pedagogik. Lärare är leg. psykolog Kerstin Wennström.

Kursen kan på begäran utökas med en dags instruktion och träning i Durewalls hjälp- och skyddsteknik. Instruktör är leg. sjukgymnast Gunnar Rydberg.