Grundkurs i ESL-pedagogik

Kursen börjar med en genomgång av:

  • vad som menas med psykiska funktioner, funktionsnedsättning, funktionshinder, psykiska symptom och sjukdom,
  • hur funktionsnedsättningar kan yttra sig och vilka svårigheter som kan uppstå i vardagen och om
  • samspelet mellan stress och funktionsnedsättningar

Därefter får man lära sig om:

  • förhållningssätt och grundläggande metoder i ESL-pedagogik och
  • hur dessa tillämpas i individuellt stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kursen omfattar en och en halv dag med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Varje deltagare får ett ringbundet kurskompendium. Under kursen används arbetsblanketter som kan användas i den egna verksamheten.

Antalet deltagare är begränsat till 16 personer.

Lärare är leg. psykolog Kerstin Wennström.

För tydlighets skull: Kursen tar inte upp hur man arbetar med ESL-programmet i psykiatriskt behandlingsarbete och inte heller hur man arbetar i studiecirkel.