ESL Ekonomi

Många personer med psykiska funktionsnedsättningar har svårt att förstå sig på pengar vilket bland mycket annat kan leda till att man blir lurad eller beställer varor man inte kan betala. En del av svårigheterna att hantera pengar kan bero på att det är svårt att tänka abstrakt, att förstå siffror eller att planera långsiktigt.

Man kanske har god man eller förvaltare som sköter de löpande räkningarna men man har svårt att få sin ”fickpeng” att räcka till. Som boendestödjare eller som personal i en gruppbostad förväntas man ofta hjälpa sin klient med att hantera pengar – men frågan är hur man gör det på bästa sätt.

Denna påbyggnadskursen ger verktyg för att diskutera pengar på ett konkret sätt med hjälp av en övningsbok för klienten med enkel text, bilder och övningsuppgifter. Några exempel ur innehållet:

  • Mina kostnader
  • Göra en budget
  • Handla på Internet eller från privatpersoner
  • Telefonförsäljare
  • Låna eller låna ut pengar
  • Vad gör en godman eller en förvaltare

Varje deltagare får både en övningsbok och en lärarhandledning med anvisningar om hur man samtalar om ekonomi och hur övningsboken används. Tillstånd att kopiera och använda materialet i direkt klientarbete ingår.

Lärare är leg psykolog Kerstin Wennström