ESL blanketter

Blanketter för arbetsplanering och dokumentation i Socialtjänstens verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar:

 • BOSSE (BO-24) Intervjuunderlag för insatser i Socialtjänstens boendestöd (A3, dubbelvikt)
 • Genomförandeplan (A4, liggande)
 • Journal (A4)
 • Signeringslista (A4, liggande)
 • Arbetsblad för att lösa problem (A4, enkelsidigt)
 • Mall för planering av gruppverksamhet (A3, dubbelvikt)
 • Mall för planering av utflykt (A4)

Genomförandeplan, Journal och Signeringslista är utformade för att motsvara Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 (S): Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Länk till Socialstyrelsens författning här.

Licensavtal

Detta licensavtal är ett bindande avtal mellan Er (fysisk eller juridisk person) och IVH Institutet för vård- och hälsopsykologi AB (IVH) och avser våra blanketter för arbetsplanering och dokumentation i socialtjänstverksamhet som anges ovan. Genom att Ni laddar ned blanketterna i elektronisk form accepterar Ni dessa licensvillkor och detta licensavtal blir därmed bindande för Er. Om Ni inte vill acceptera licensvillkoren, får Ni inte ladda ned och använda blanketterna.

Blanketterna skyddas av upphovsrättslagstiftning. Blanketterna säljs inte, de licensieras utan tidsbegränsning och utan avgift.

Detta licensavtal beviljar Er följande rättigheter:

Efter att ha laddad ned blanketterna i elektroniskt format (pdf) har Ni rätt att skriva ut, trycka upp, kopiera och använda blanketterna i pappersformat inom den socialtjänstverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar som Ni själv är verksam inom eller ansvarar för.

Detta licensavtal ger följande begränsningar:

 1. Blanketterna skall skrivas ut eller tryckas upp dubbelsidigt (om inget annat anges) i det pappersformat som anges ovan för var och en av blanketterna. Blanketterna skall skrivas ut eller tryckas upp utan beskärningar, ändringar eller tillägg.
 2. Ni har inte rätt att överlåta detta licensavtal.
 3. IVH förbehåller sig samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas.
 4. IVH har rätt att säga upp detta licensavtal om ni bryter mot något av villkoren i detta licensavtal. I sådant fall får ni inte längre förfoga över blanketterna i elektroniskt format och inte heller använda blanketterna i pappersformat.

2006-03-28, reviderat 2011-03-18, IVH Institutet för vård- & hälsopsykologi AB.
Frågor om avtalet skickas till information@ivh.se.

Blanketter i elektroniskt format (pdf)

Gör så här för att ladda ned blanketterna till din egen dator:

Klicka på blankettens namn med höger musknapp. I den ruta som kommer upp väljer du att klicka på ”Spara mål som”, ”Save link as” (eller motsvarande kommando – beroende på den webbläsare du använder). Spara filen på din egen dator, i en katalog som du väljer själv. När du vill använda blanketten öppnar du den sparade filen i Adobe Reader (version 5 eller senare).

BOSSE (BO-24) Intervjuunderlag för insatser i Socialtjänstens boendestöd (A3, dubbelvikt)

Checklista för diskussion av erfarenheter i arbetslivsträning (A4)

Genomförandeplan (A4, liggande)

Genomförandeplan, tilläggsblad (A4, liggande)

Journal (A4)

Signeringslista (A4, liggande)

Arbetsblad för att lösa problem (A4, enkelsidig)

Mall för planering av grupper (A3, dubbelvikt)

Mall för planering av utflykt (A4)

Licensavtal

Blanketterna är i pdf-format och förutsätter att Adobe Reader (version 5 eller senare) är installerad på datorn. Om du inte har Adobe Reader, klicka på knappen nedan.