Arbetsplanering & dokumentation

Tydlighet, struktur och kontinuitet är viktiga principer i ESL-pedagogik. En enkel men väl genomtänkt dokumentation av planering och insatser bidrar i hög grad till detta, särskilt då den utformas i samarbete med den person till vilken hjälpen ges. Dokumentation av planering och insatser är dessutom en lagstadgad skyldighet i socialtjänsten. Kursen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för dokumentation i socialtjänsten (SOSFS 2006:5 (S)).

Denna påbyggnadskurs i ESL-pedagogik ger kunskap om:

  • lagstiftningens krav på dokumentation i socialtjänsten
  • sambandet mellan dokumentation och kvalitetsarbete
  • vad som skall dokumenteras
  • hur man dokumenterar insatser för enskilda
  • hur man skriver en genomförandeplan
  • hur planen följs upp och revideras
  • hur man gör en intervju för att planera insatser

Kursen innehåller praktiska övningar i att göra en intervju och att skriva en genomförandeplan. Varje deltagare får ett ringbundet kurskompendium som också innehåller exempel på blanketter för genomförandeplan, journalanteckningar och intervjuguide. Vi tillhandahåller kostnadsfritt förlagor till dessa blanketter, som kan skrivas ut och användas i den egna verksamheten.

Kursen omfattar en heldag och förutsätter genomgången grundkurs i ESL-pedagogik. Antalet deltagare är begränsat till 16 personer. Lärare är leg psykolog Kerstin Wennström.