Aktivera mera!

Fritid, kultur, grupper och utflykter

Socialtjänsten skall erbjuda social gemenskap och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar, såväl i gruppbostäder som i träfflokaler och daglig verksamhet. Men erfarenheter visar att det många gånger kan kännas svårt för personalen att fånga och behålla deltagarnas intresse och engagemang.

Denna påbyggnadskurs i ESL-pedagogik ger kunskap om hur man kan planera, annonsera och genomföra gruppverksamheter och utflykter som kan stimulera deltagarnas intresse och befrämja engagemang. Man får också lära sig hur man kan motivera och stödja enskilda individer att på egen hand engagera sig i aktiviteter som ger både stimulans och avkoppling.

Varje deltagare får ett kurskompendium och mallblanketter som kan användas i den egna verksamheten för dem som så önskar.

Kursen, som omfattar en heldag, förutsätter genomgången grundkurs i ESL-pedagogik. Antalet deltagare är begränsat till 16 personer. Lärare är leg psykolog Kerstin Wennström.